Villkor

Genom att använda denna tjänst accepterar du att vara bunden till dessa villkor.

Denna tjänst är skapad i syfte att tillhandahålla fantasyspel och kan i egenskap av sådan komma att visa relevant och aktuell information om spelbolag, speltips, odds, bonusar och kampanjer (Erbjudandena) till intresserade parter. Denna information ges till tjänstens besökare i upplysningssyfte.

Denna tjänst är inte ansvarig för något av Erbjudandena och kan inte:

  • Garantera riktigheten i någon information om Erbjudandena.
  • Ge hjälp eller kundsupport för några frågor gällande Erbjudandena
  • Äga eller kontrollera någon copyright till några varumärken, bilder, logotyper eller tredjeparts trademarks visade på denna tjänst.

Öppenhet gällande annonser

Denna tjänst har kommersiella relationer med vissa av de speloperatörer som nämns här, och kan komma att få ersättning i de fall där besökare väljer att använda någon av de länkar på tjänsten som leder till en speloperatörs sajt.

Garanti

Vi erbjuder inga garantier gällande säkerheten, pålitligheten eller kvaliteten på tjänsten eller dess innehåll, inklusive några av Erbjudandena från tredje part. Vi tillhandahåller heller ingen garanti gällande tjänstens funktionalitet.

Genom att använda denna tjänst accepterar du fullt ansvar för eventuella konsekvenser av användandet.

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna tjänst och all publiceringsteknologi som används för att visa innehållet för användarna på ett välstrukturerat vis tillhör ägaren av denna tjänst. Detta inkluderar men är inte begränsat till data, text, ljud, foton, grafik, videos, källkod och all form av mjukvara.

Du samtycker till att inte distribuera, modifiera, sända, kopiera, återskapa, publicera, licensiera, skapa derivat av eller sälja någon information, tjänst eller mjukvara du har fått via denna tjänst i någon form, utan skriftligt tillstånd från oss att göra så.

Ersättning och ansvarsbegränsning

Ditt användande av denna tjänst sker helt och hållet på egen risk. Det är ditt ansvar att säkerställa riktigheten i all information på denna tjänst innan du accepterar något tredjepartserbjudande.

När du använder dig av tjänsten frånsäger du dig rätten till att kräva oss på ersättning för några kostnader, utlägg, krav, skadeersättningar, skulder eller förluster som uppstår som en konsekvens av ditt användande av information du hittat på denna tjänst eller någon av dess delar.

Alla eventuella åtaganden gentemot dig utgör inte personliga åtaganden för tjänstens ägare, direktörer, agenter, anställda, rådgivare eller leverantörer. I inget fall kommer vi hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, speciell, slumpmässig, konsekvensmässig eller straffrättslig förlust eller skada av något slag; inklusive, men inte begränsad till, förlust av affärer, intäkter, vinster och/eller data. I inget fall kommer vi bli skadeståndsskyldiga gentemot dig som en konsekvens av handling eller icke-handling av någon tredje part.

Användande av Cookies

Vi använder cookies för att samla in användardata och förbättra användarnas upplevelse av tjänsten. För mer information gällande detta, vänligen se vår integritetspolicy.

Vi informerar våra besökare om vårt användande av cookies genom att använda notifieringar på sajten.

Pristävlingar

Då och då arrangerar vi pristävlingar på tjänsten. Datum för dessa sätts helt och fullt utifrån våra val, och kan när som helst dras tillbaka av vilken anledning som helst.

Vinnare måste själva hämta sina priser genom att följa de instruktioner de får av oss. Priserna kommer att delas ut så fort som möjligt.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare av vilka skäl som helst, utan att behöva redogöra för dessa.

Villkor för konto

Genom att skapa ett konto på tjänsten godkänner du att vi skickar direktmarknadsföring till din emailadress, efter att denna verifierats. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton av vilka skäl som helst, att att behöva redogöra för dessa.

Styrande lagar och jurisdiktion

Eventuella tvister som uppstår på grund av ditt användande av denna tjänst och de tjänster vi tillhandahåller på den skall hanteras enligt Konungadömet Sveriges lagar, och dess domstolar har exklusiv jurisdiktion i alla härtill relaterade frågor.

Användaråterkoppling och/eller idéer

Vi tar gärna emot din återkoppling och dina idéer (sammantaget kallad "Feedback"). Vänligen notera följande begränsningar gällande sådan Feedback från dig. Om du skickar oss Feedback så accepterar du att:

  • (A) din Feedback blir vår ägodel utan att vi blir skyldiga dig någon kompensation eller ersättning;
  • (B) Feedbacken innehåller ingen konfidentiell eller ägd information tillhörande tredje part;
  • (C) vi kan komma att använda och/eller distribuera Feedbacken på vilket sätt som helst och för vilket ändamål som helst;
  • (D) vi behöver inte titta eller utvärdera din Feedback; och
  • (E) vi behöver inte hålla någon del av Feedbacken hemlig.

Frågor

Om du har några frågor om tjänsten eller några av våra tjänster, eller om dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@fsport.se